kula ziemska w maseczce ochronnej

Wdrożenie innowacyjności procesowej w przedsiębiorstwie Mind Consulting Jakub Zieliński

Program:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie:
6.2. Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację

Wartość projektu:
297 900,00 zł

Dofinansowanie z UE:
253 215,00 zł

Zdjęcie miniaturka przedstawiające panele słoneczne

Poprawa Efektywności Energetycznej Przedsiębiorstwa

Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Działanie:
5.1. Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Wartość projektu:
329 684,23 zł,

Dofinansowanie z UE:
174 223,37 zł,

Zdjęcie miniaturka przedstawiające osobę piszącą na klawiaturze laptopa

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie wyników pracy badawczo rozwojowej za pomocą innowacyjności produktowej

Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Działanie:
3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Wartość projektu:
3 002 258,84 zł,

Dofinansowanie z UE:
1 682 890,96 zł,

Zdjęcie miniaturka przedstawiające butelki szczepionek covid

Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19

Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Działanie:
3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Wartość projektu:
40 764,39 zł,

Dofinansowanie z UE:
40 764,39 zł,

Zdjęcie miniaturka przedstawiające kod programistyczny

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie wyników pracy badawczo rozwojowej za pomocą innowacyjności produktowej

Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Działanie:
3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Wartość projektu:
3 002 258,84 zł,

Dofinansowanie z UE:
1 682 890,96 zł,

Zdjęcie miniaturka przedstawiające kulę ziemską wśród roślin

Internacjonalizacja produktów przedsiębiorstwa Mind Consulting Jakub Zieliński

Program:
Program Operacyjny Polska Wschodnia

Działanie:
1.2. Internacjonalizacja MŚP

Wartość projektu:
632 913,72 zł

Dofinansowanie z UE:
437 379,40 zł

Zdjęcie miniaturka przedstawiające osoby opracowujące statystyki

Wdrożenie i komercjalizacja wyników pracy B+R w ramach przedsiębiorstwa Mind Consulting Jakub Zieliński - NESPO

Program:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie:
3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Wartość projektu:
5 423 988,00 zł

Dofinansowanie z UE:
2 758 970,00 zł

Zdjęcie miniaturka przedstawiające osobę niepełnosprawną w towarzystwie innych osób i urządzeń technologicznych

Welfare and health technologies - Wdrożenie innowacyjności produktowej przez przedsiębiorstwo Mind Consulting Jakub Zieliński

Program:
19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

Działanie:
19.1 Nowe Produkty i Inwestycje

Poddziałanie:
19.1.3 Technologie poprawiające jakość życia – Welfare and health technologies

Wartość projektu:
3 141 100.02 zł

Dofinansowanie z Funduszy Norweskich:
1 287 210.00 zł

Fundusze Norweskie i EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach Funduszy Norweskich i EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.
Fundusze Norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze Norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:
#1 innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;
#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Zamówienie dla projektu: Welfare and health technologies – Wdrożenie innowacyjności produktowej przez przedsiębiorstwo Mind Consulting Jakub Zieliński

 
Nazwa zamówienia: „Wykonanie spójnego systemu informatycznego Fixmee Plus obejmującego aplikację mobilną i webową wraz z wykonaniem dedykowanej strony internetowej”
 
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Beneficjent w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021
 
Budżet w ramach zamówienia(numer publikacji ogłoszenia 337276-2023) pn. „Wykonanie spójnego systemu informatycznego Fixmee Plus obejmującego aplikację mobilną i webową wraz z wykonaniem dedykowanej strony internetowej” realizowanego przez Mind Consulting Jakub Zieliński wynosi 2 185 710,00 zł brutto. 
 
 
Załączniki do zamówienia: 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Logo PARP
Logo Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne
fundusze europejskie logo zwykle
Logo Rzeczpospolita Polska
Logo Fundusze Norweskie