Zdjęcie przedstawiające kod programistyczny

Increasing the competitiveness of the enterprise by implementing the results of research and development work through product innovation

Program:
Regional Operational Program of the Lublin Province 2014-2020

Action:
3.7 Increasing the competitiveness of SMEs

Value of the project:
3 002 258,84 zł,

EU funding:
1 682 890,96 zł,

The main objective of the project is to increase the competitiveness of the company by implementing the results of R&D work through innovative software for improving the physical fitness of Users.

Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
Logo Rzeczpospolita Polska
Logo Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Inquiries

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZO/MIND/1/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE – Realizacja usługi technologicznej wraz z elementami towarzyszącymi dla przedsiębiorstwa Mind Consulting Jakub Zieliński ZO/MIND/1/2021
In connection with Announcement No. 2021-9520-70589 posted on the Competitiveness Database, we invite all entities to submit bids. For more information, please visit:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/70589

Deadline for submission of offers 2021-10-28

W celu uzyskania większej ilości informacji, prosimy o kontakt na adres email zamowienia.mindconsultingjz@gmail.com lub pod numerem telefonu 690960930.

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZO/MC/1/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/MC/1/2023 – Zakup zestawów planów treningowych dla przedsiębiorstwa Mind Consulting Jakub Zieliński

W związku z Ogłoszeniem nr 2023-9520-156718 zamieszczonym w Bazie konkurencyjności zapraszamy wszystkie podmioty do składania ofert. Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/156718

Termin składania ofert 2023-05-05
 
If interested, please submit bids to zamowienia.mindconsultingjz@gmail.com, w Bazie konkurencyjności lub osobiście zgodnie z wymaganiami ZO. W celu uzyskania większej ilości informacji, prosimy o kontakt na adres email zamowienia.mindconsultingjz@gmail.com lub pod numerem telefonu 690 960 930.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZO/MC/2/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/MC/2/2023 – Realizacja materiałów audiowizualnych dla przedsiębiorstwa Mind Consulting Jakub Zieliński

W związku z Ogłoszeniem nr 2023-9520-159063 zamieszczonym w Bazie konkurencyjności zapraszamy wszystkie podmioty do składania ofert. Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/159063
 
Termin składania ofert 2023-05-26
 
If interested, please submit bids to zamowienia.mindconsultingjz@gmail.com, w Bazie konkurencyjności lub osobiście zgodnie z wymaganiami ZO. W celu uzyskania większej ilości informacji, prosimy o kontakt na adres email zamowienia.mindconsultingjz@gmail.com lub pod numerem telefonu 690 960 930.

TENDER INQUIRY - Implementation of technological services with accompanying elements for the enterprise Mind Consulting Jakub Zielinski ZO/MIND/1/2021

In connection with Announcement No. 2021-9520-70589 posted on the Competitiveness Database, we invite all entities to submit bids. For more information, please visit:
Link to site

Deadline for submission of offers 2021-10-28

For more information, please email zamowienia.mindconsultingjz@gmail.com or call 690960930.

INQUIRY ZO/MIND/2/202?

.

INQUIRY ZO/MIND/3/202?

.

INQUIRY ZO/MIND/4/202?

.

INQUIRY ZO/MIND/5/202?

.