Zdjęcie przedstawiające kulę ziemską wśród roślin

Internacjonalizacja produktów przedsiębiorstwa Mind Consulting Jakub Zieliński

Program:
Program Operacyjny Polska Wschodnia

Działanie:
1.2. Internacjonalizacja MŚP

Wartość projektu:
632 913,72 zł

Dofinansowanie z UE:
437 379,40 zł

Przedsiębiorstwo Mind Consulting Jakub Zieliński poprzez szereg działań zaplanowanych w ramach projektu planuje zwiększyć swoją działalność eksportową na trzech nowych rynkach zagranicznych osiągając założenia przychodowe opisane we wskaźnikach rezultatu. Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 01.04.2022 r. do 31-08-2023 r. Przedsiębiorstwo zaplanowało udział w targach branżowych na terenie Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii. Zaplanowano m.in: 1) Wyszukiwanie, selekcja i nawiązanie kontaktu z partnerami/klientami na rynkach docelowych 2) Usługa realizacji projektu logotypu, opakowań, etykiet 3)Usługa doradztwa prawnego 4) Przygotowanie szczegółowej strategii marketingowej i promocyjnej na rynkach zagranicznych 5) Projektowanie materiałów promocyjnych związanych z nowym brandem na rynki zagraniczne – po 5 materiałów promocyjnych na każdy rynek docelowy 6)wytworzenie gadżetów reklamowych i promocyjnych

Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
Logo Rzeczpospolita Polska
Logo Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne
Logo PARP