Zdjęcie przedstawiające osoby opracowujące statystyki

Wdrożenie i komercjalizacja wyników pracy B+R w ramach przedsiębiorstwa Mind Consulting Jakub Zieliński - NESPO

Program:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie:
3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Wartość projektu:
5 423 988,00 zł

Dofinansowanie z UE:
2 758 970,00 zł

SA.60012(2020/X) Podstawowym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie wyników zleconej pracy B+R pt. „OPRACOWANIE SYSTEMU WSPIERANIA REHABILITACJI ZA POMOCĄ CZUJNIKÓW RUCHU” za pomocą innowacyjnego produktu – oprogramowania SENPO. Zadanie I – Realizacja prac rozwojowych wraz z usługami doradczymi. Planowane działania przewidziane w ramach zadania to: realizacja usługi technologicznej, wynagrodzenie Kierownika zarządzającego projektem, wykonanie usługi testów przez podmiot zewnętrzny. Zadanie I zostanie zrealizowane w okresie od 1.10.2021 do 31.12.2022 r. Zadanie II – Zakup środków trwałych oraz dostosowanie biura. Planowane działania przewidziane w ramach zadania to: zakup zestawów komputerowych, zakup zestawów biurowych oraz przewidziane w ramach projektu prace remontowe w zakresie dostosowania powierzchni pod działalność biurową. Zadanie II zostanie zrealizowane w okresie od 1.10.2021 r. do 31.03.2022 r. Zadanie III – Zakup wartości niematerialnych i prawnych wraz z usługami doradczymi na potrzeby wdrożenia innowacyjności produktowej. Planowane działania przewidziane w ramach zadania to: zakup oprogramowania seryjnego, wykonanie strony internetowej, zakup planów rehabilitacyjnych/profilaktycznych/wzmacniających, realizacja materiałów audiowizualnych, zgłoszenie znaku towarowego/znak handlowego – ochrona własności intelektualnej, zakup usługi doradczej w zakresie opracowania dokumentacji technicznej systemu (w zakresie dostosowania systemu), zakup dokumentacja normatywna realizacja usługa doradczej w zakresie projektu opasek, opracowania strategii marketingowej. Przewidziany okres realizacji zadania: od 1.10.2021 r. do 30.09.2023 r.

fundusze europejskie inteligentny rozwój logo
Logo Rzeczpospolita Polska
Logo Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne
Logo PARP