Together we work for a green, competitive and inclusive Europe

PROJECT OBJECTIVE.

Celem podstawowym i głównym projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa. Cel podstawowy zostanie zrealizowany poprzez cele szczegółowe określone przez Wnioskodawcę, czyli m.in. opracowanie i wdrożenie wyników pracy badawczo-rozwojowej za sprawą innowacyjnego produktu, tym samym świadcząc usługi oparte o nowoczesne technologie oraz zwiększenie ekspansywności przedsiębiorstwa na nowych rynkach, w szczególności poprzez wzmacnianie stosunków dwustronnych z Norwegią, zwiększenie zatrudnienia w przedsiębiorstwie oraz wzrost przychodów i zysków firmy. Poprzez realizację projektu nastąpi opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu “Fixmee Plus”, który odpowiada na oczekiwania przede wszystkim grup defaworyzowanych(osoby starsze, osoby niepełnosprawne ze szczególnym uwzględnieniem osób z bezwładem kończyn dolnych, osoby po amputacjach kończyn). Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa nastąpi poprzez umiędzynarodowienie produktu na skalę międzynarodową za pomocą systemów deweloperskich Google App oraz IOS, rozszerzając tym samym działalność na skalę globalną mi.n. na zupełnie nowych rynkach – Norwegia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Hiszpania. System docelowo będzie dostępny w języku norweskim, angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim oraz rosyjskim, rozwinięcie systemu w siedmiu dodatkowych językach znacząco zwiększa pozyskanie nowych klientów systemu poza granicami rynku krajowego, tym samym rozszerzając działalność na skalę międzynarodową. Stworzenie innowacyjnego oprogramowania “Fixmee Plus” opartego na technologii informacyjno-komunikacyjnej, w celu rozwoju sektora usług sportowych/medycznych oraz sektora IT przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa, co jest zgodne z głównym celem Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, tym samym wzmacniając stosunki dwustronne pomiędzy Norwegią a Państwami – Beneficjentami. Zaplanowano w ramach projektu opracowanie systemu również w tłumaczeniu na język norweski, wraz z tłumaczeniami, audiodeskrypcją, lektorem w powyższym języku. Przedmiot wdrożenia to innowacyjny system do prowadzenia zdalnych planów rehabilitacyjnych, treningowych, profilaktycznych i wzmacniających, w szczególności uwzględniając osoby z grup defaworyzowanych.

The target groups of the communication plan were identified on the basis of the adopted goals: general and specific, described above.

The first group is the beneficiaries of the "Fixmee Plus" system, that is, in particular, people from disadvantaged groups (elderly people, people with disabilities, including with special attention to people with lower limb inertia, people affected by paralysis or loss of a limb(regardless of the degree of amputation, since the system assumes individual determination of the degree of amputation).

The second separate group is Users who receive rehabilitation or physiotherapy services. We are talking about people who have suffered or have suffered an injury/injury, or are active in sports and need an appropriate prevention and strengthening plan to prevent the occurrence of a "typical" injury for a particular type of sport.

The third group, are medical service providers such as orthopedic doctor, medical rehabilitation doctor, sports medicine doctor, physiotherapist, physical therapist, physiotherapist, and facilities providing the above services, including public institutions of Social Security and PFRON and their counterparts in foreign markets, scientific and research units, scientific units, especially taking into account institutions operating in the Donor's territory.

Another group is the local community and the last group is the wider media.

INFORMATION POLICY STRATEGY

The information and communication strategy for the "Fixmee Plus" project has three tiers. The first stage of pre-implementation, implementation and full implementation.

The above stages correlate with three levels of activity: local, national and international.

The information and communication strategy at the pre-implementation stage is planned from the 1/10/2020 to 31/08/2023.

The second implementation phase is scheduled for the period from 31/08/2023. until 31/12/2024.

The third phase is planned for the period from 31/12/2024 to 31/12/2029.

The communication plan implementation schedule will be updated and posted on enterprise websites.

Each of the stages of implementation has a specific action regarding: dissemination of knowledge on the about the Program, informing about the project and its results and the Fund's contribution, including Ensuring appropriate visualization of the Program.

Phasing in the above communication plan does not limit individual activities only them I intensify from stage to stage and supplement the above plan with other communication instruments.

The first stage is to launch an information campaign, this is one of the basic stages, as it focuses largely on the Applicant's region, additionally has the task of fully communicating information to the entities listed in the The target group, with particular emphasis on the Donor and other entities unmentioned, the campaign is general in nature. The full involvement of the local strategy for systemu “Fixmee Plus”, ma na celu rozpoczęcie pierwszego etapu realizacji, czyli od the moment PARP recommends it until the Contractor sets up the system.

After this period, the local campaign will be intensified. At each stage there will be information/consultation/promotional campaign conducted, including research satisfaction and opinions of various target groups. Each element of the above campaigns will had the broadest possible information about the Norway Fund. First of all, at the stage of implementation and full deployment will be intensified Information/promotional activities among potential recipients from the Donor's country. Planning communication activities have widespread reach (press, advertisements, materials information), which will be targeted to the needs of potential beneficiaries and stakeholder groups that will be broad enough to make the information publicly available. The communication plan will be subject to ongoing monitoring if received From the community (or other entities), as part of feedback communication during implementation activities, information about problems, or insufficient effectiveness of activities, the plan Communications will be subject to adjustment. Among the planned activities are: the campaign Information about the main assumptions of the project and the Scheme, articles in the press and in the media(national, regional and industry), broadcasting radio shows/spots and/or TV, information activities on the company's website, information on the Social networks, announcements at the company's headquarters, as well as the use of mail electronic.

Deadlines for Tasks:

Task I - Implementation of development work with consulting services

Zadanie “Realizacja prac rozwojowych wraz z usługami doradczymi” dotyczy kompletnego opracowania systemu “Fixmee Plus” poszerzając obecnie wykonane przez Wnioskodawcę research about the research and development work done by the scientific unit on the using, among other things, intelligent algorithms to support work efficiency, Diagnosis and monitoring of the results achieved by patients/users on the The need for analysis by Specialists. Another activity planned in the Within the scope of the task is a consulting service for the final development and verification of the dokumentacji technicznej produktu “Fixmee Plus”, która będzie podstawą wykonania i implementing the technology-based system in a commercial setting. Then planned to implement a technology service, as well as a software testing service.

Task start date - 01/06/2021
Task completion date - 30/06/2023

Task II - Implementation of development work with consulting services and purchase of fixed assets

W ramach “Zadania II” dotyczącego wdrożenia prac rozwojowych wraz z usługami consulting and purchase of fixed assets, their implementation is scheduled from 01/02/2022 to 31/08/2023 r. The task includes conducting an effective procedure for selecting a contractor technology service and purchase of other intangible assets(audiovisual materials and training/rehabilitation/prophylactic/reinforcement plans), including the preparation of and purchase of normative documentation, development of a website. Also planned were Use of consulting services to achieve their goals, including but not limited to. Developing a marketing strategy for Fixmee Plus, as well as taking steps to trademark protection. The task at this stage includes the purchase of Computer sets for three newly created workstations.

Task start date - 01/02/2022
Task completion date - 31/08/2023

Material and financial schedule

Task I - Implementation of development work with consulting services

1. advice on the development of technical documentation of the system (date issuance of FV 08.04.2022) - realized, date of realization of the cost 01.03.2022. - 30.04.2022 r.

2. research and development (date of issuance of FV 28.02.2022) - realized, The date of implementation of the cost 01.06.2021. - 30.03.2022 r.

3. technology service - scheduled to be announced on 31.08.2022. - completion date cost 01.05.2022. - 31.05.2023 r.

4. innovation support service for system testing by unit External - the planned date of implementation of the cost 01.06.2023. - 30.06.2023 r.

Task II - Implementation of development work with consulting services and purchase of permanent resources trwałych

1. computer set - realized (FV dated 01.03.2022) - from 01.02.2022 to. 31.03.2022 r.

2. development of a dedicated website with CMS - from 2023-06-01 to 2023-08-31 08-31

3. rehabilitation/prophylactic plans
/reinforcing/training - from 2023-04-01 to 2023-06-30 2023-06-30

4. audio-visual materials - from 2023-06-01 to 2023-08-31

5. normative documentation - from 01.09.2022 to 31.10.2022.

6 Develop a marketing strategy for Fixmee Plus - from 01.08.2022 to 31.10.2022 31.10.2022 r.

7. innovation support services for marking, testing or certification Mark Trademark/trade mark - intellectual property protection - from 01/08/2022 to. 30.09.2022 r.

Progress update

Realized:

Consulting on the development of technical documentation of the system (date of issuance of FV 08.04.2022) - realized, the cost realization date 01.03.2022. - 08.04.2022 r.

Research and development work (date of issuance of FV 28.02.2022) - completed, deadline of the cost 24.11.2021. - 24.02.2022 r.

Computer set - realized (FV dated 01.03.2022) - from 01.02.2022 to 01.03.2022 01.03.2022 r.

In August there will be an announcement of the request for proposals on the platform Competitiveness Database -link to the platform. After the selection of the contractor, conferences were scheduled at the Beneficiary's premises. In september planned to create social media to intensify the outreach activities. Promotional materials in the form of leaflets and posters. The two sites have information on the Program, Donor and the Project.

To date, tasks have been completed for a net value of PLN 73,820.72.

Announcement No. 1 on the implementation of research and development under the Fixmee project

If interested, please inquire at zamowienia.mindconsultingjz@gmail.com. For more information(full specification covered by the protection of the company), please contact us at the email address zamowienia.mindconsultingjz@gmail.com or at 690960930.

Announcement No. 2 on the supply of computer sets under the project Fixmee

Technical parameters of the device no worse than: number of processor cores 6, card memory Graphics 4 GB, processor clock frequency 2.8 - 4.0 GHz, RAM 16 GB DDR4, 4000 GB 7200 RPM hard drive, HDMI x 1, USB 2.0 x 2, USB 3.0 / USB 3.1 x 1, USB 3.1 Type C x 1, any operating system. Technical parameters of the device “Monitor”: przekątna:24″ rozdzielczość:2560 x 1440, matryca: LED, IPS, wejścia / wyjścia: HDMI - 2 pieces, DisplayPort - 1 piece, headphone output - 1 piece, AC-in (power input) - 1 pcs.

If interested, please submit bids to zamowienia.mindconsultingjz@gmail.com. For more information, please contact us by email at zamowienia.mindconsultingjz@gmail.com or at phone number 690960930.

Announcement No. 3 on the implementation of consultancy on the development of documentation technical system within the Fixmee project

If interested, please inquire at zamowienia.mindconsultingjz@gmail.com. For more information(full specification covered by the protection of the company), please contact us at the email address zamowienia.mindconsultingjz@gmail.com or at 690960930.

The Norwegian and EEA Funds represent Norway's contribution to creating a green, competitive and inclusive Europe. Under the Norwegian Funds and the EEA, Norway contributes to reducing social and economic inequalities and strengthening bilateral relations with beneficiary countries from Central and Southern Europe and the Baltic Sea area. Norway cooperates closely with the EU under the Agreement on the European Economic Area (EEA). Together with other donors, Norway provided €3.3 billion under successive fund programs between 1994 and 2014.
The Norway Grants are financed exclusively by Norway and are available in countries that joined the EU after 2003. The Norway Grants for 2014-2021 amount to EUR 1.25 billion. The priorities for this period are:
#1 innovation, research, education, competitiveness and decent work;
#2 social integration, youth employment and poverty reduction;
#3 environment, energy, climate change and low-carbon economy;
#4 culture, civil society, good governance and fundamental rights;
#5 justice and home affairs.

www.eeagrants.org
www.norwaygrants.org
www.norwaygrants.pl
www.eog.gov.pl

Return to project page

Together we work for a green, competitive and inclusive Europe
Logo Fundusze Norweskie
Logo PARP