Zdjęcie przedstawiające butelki szczepionek covid

Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19​

Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Działanie:
3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Wartość projektu:
40 764,39 zł,

Dofinansowanie z UE:
40 764,39 zł,

Projekt dotyczy wsparcia utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, które znalazło się w sytuacji nagłego niedoboru w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Wnioskodawca otrzymał dotacje na finansowanie kapitału obrotowego oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności za okres trzech miesięcy.

Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
Logo Rzeczpospolita Polska
Logo Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne