kula ziemska w maseczce ochronnej szerokie zdjecie

Wdrożenie innowacyjności procesowej w przedsiębiorstwie Mind Consulting Jakub Zieliński

Program:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie:
6.2. Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację

Wartość projektu:
297 900,00 zł

Dofinansowanie z UE:
253 215,00 zł

Fundusz – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

SA.60012(2020/X) Wdrożenie innowacyjności procesowej za pomocą usługi technologicznej. Wdrożenie systemu zrealizowanego na indywidualne/własne potrzeby w ramach w przedsiębiorstwie nastąpi za pomocą m.in. modułu zarządzania przedsiębiorstwem, modułu zarządzania Service Room’em czy modułu zarządzania rezerwacjami hotelowymi. poszczególne moduły odpowiadają innowacyjnością wprowadzonym w ramach przedsiębiorstwa. Zostanie wprowadzona: innowacyjność procesowa w postaci zdalnego zarządzania przedsiębiorstwem, Innowacyjność procesowa w zakresie kontroli oraz zwiększenia efektywności realizacji usług service roomu, Innowacyjność procesowa w zakresie zarządzania rezerwacjami, Innowacyjność procesowa w postaci realizacji modułu konserwacji obiektami, Innowacyjnością procesową jest również ewidencja czasu pracy. Koszty oszacowano na wartość 297700 zł netto.

Podstawowym celem niniejszego projektu jest wdrożenie przez przedsiębiorstwo Mind Consulting Jakub Zieliński technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, jak i wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii, co w konsekwencji zwiększy również konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku lokalnym, i zwiększy jego innowacyjność.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Wdrożenie innowacyjności procesowej w przedsiębiorstwie Mind Consulting Jakub Zieliński

fundusze europejskie inteligentny rozwój logo
Logo Rzeczpospolita Polska
parp grupa pfr mala flaga
unia europejska fundusz rozwoju regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19