Zdjęcie przedstawiające osobę niepełnosprawną w towarzystwie innych osób i urządzeń technologicznych

Welfare and health technologies - Implementation of product innovation by the company Mind Consulting Jakub Zielinski

Program:
19 Norwegian Financial Mechanism 2014-2021

Sub-measure:
19.1.3 Technologies to improve quality of life - Welfare and health technologies

Action:
19.1 New Products and Investments

Value of the project:
3 141 100.02 zł

Co-financing from the Norwegian Funds:
1 287 210.00 zł

Together we work for a green, competitive and inclusive Europe

Podstawowym celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie wyników pracy badawczej za pomocą innowacyjnego oprogramowania “Fixmee Plus”.Cel podstawowy zostanie zrealizowany poprzez cele szczegółowe określone przez Wnioskodawcę, czyli m.in.wdrożenie wyników pracy badawczo-rozwojowej za sprawą innowacyjnego produktu, tym samym świadcząc usługi oparte o nowoczesne technologie oraz zwiększenie ekspansywności przedsiębiorstwa na nowych rynkach, w szczególności poprzez wzmacnianie stosunków dwustronnych z Norwegią. Przedmiot wdrożenia to innowacyjny system do prowadzenia zdalnych planów rehabilitacyjnych, treningowych, profilaktycznych i wzmacniających, w szczególności uwzględniając osoby z grup defaworyzowanych(osoby z bezwładem kończyn dolnych, seniorzy, osoby z porażeniem lub niedowładem, po amputacjach). System będzie wykorzystywał moduły Fixmee Plus: Model, Guide, Training, Monitor, Reminder, Profile, Award, Edu, Contact, Report, Band, Community. System umożliwia odpowiednie dopasowanie danej aktywności fizycznej poprzez wykorzystanie modułu Guide(ścieżkę wyboru pod postacią drzewa decyzyjnego” określając własne cele i preferencje treningowe) dodatkowo wsparta przez moduł Model (“Skeletal system”, “Muscle System”, “Real human model”). Modele służą do prawidłowego oznaczenia partii ciała, którą Użytkownik chciałby stymulować/rehabilitować. Moduł ma możliwość oznaczania wykluczonych partii ciała z tytułu niedowładu lub porażenia np. kończyn dolnych oraz określenie stopnia amputowanej kończyny dolnej lub górnej. Kolejna funkcja modułu to określenie (wyleczonych/niewyleczonych) kontuzji lub urazów, powyższe informacje posłużą do wyszukania odpowiedniego planu, jak również umożliwi Użytkownikowi zbudować własną historię urazowości wraz z niezbędnymi informacjami towarzyszącymi danemu zdarzeniu(data powstania, historia leczenia, wielourazowość itd.). Szczegółowy opis modułów znajduję się w działach VIII i IX.

Zobacz więcej

Order for the project: Welfare and health technologies – Implementation of product innovation by Mind Consulting Jakub Zieliński

 
Order name: "Development of a coherent Fixmee Plus IT system, including a mobile and web application along with the creation of a dedicated website"
 
Type of contracting authority
Other type: Beneficiary under the Norwegian Financial Mechanism for 2014-2021
 
Budget under the order (announcement publication number 337276-2023) entitled "Development of a coherent Fixmee Plus IT system including a mobile and web application along with the creation of a dedicated website" implemented by Mind Consulting Jakub Zieliński amounts to PLN 2,185,710.00 gross. 
 
 
Order attachments: 
Logo Fundusze Norweskie
Logo PARP